Комбиноване групе

25 мар

001

У реализацији посебног програма основног образовања и васпитања у иностранству положај и улога наставника и ученика су у извесној мери другачији у односу на редовну школу.

Настава је реализована кроз три узрасна нивоа: млађи ( први, други и трећи разред ), средњи ( четврти, пети и шести разред ) и старији (  седми и осми разред ).

Рад у комбинованим групама захтева другачије планирање и реализацију наставе. Група деце која се разликују по узрасту и знањима омогућава учење не само у интеракцији са наставником, већ и кроз богату међусобну размену коју наставник подстиче и каналише.

Учитељ Јованча

Које садржаје учимо

25 мар

3-5-2013 11;43;56 AMДеци наших грађана у иностранству се нуде садржаји из наставе предмета српски језик, моја отаџбина Србија и основи културе српског народа као и слободне активности. Тежиште Програма је базирано на овладавању српским језиком и упознавању српске културне баштине. Деци је на тај начин омогућено да стекну и основна знања из националне историје и географије. То је допуна садржаја ових предмета у редовним школама које ученик похађа у земљама у којим живе, па тако и у Швајцарској.

Учитељ Јованча

Шаљите децу у допунску школу

25 мар

Драги родитељи,

Ваше дете има могућност да од 1. разреда похађа наставу матерњег језика и културе. Кроз наставу деца имају могућност да прошире своја знања на матерњем језику. То им свакако, помаже у учењу другог језика – немачког, олакшава им комуникацију са родбином, боравак, а у крајњем случају и повратак у отаџбину. Учењем матерњег језика, његовим очувањем и самом потребом да се негује језик, помажемо деци у проналажењу свог идентитета.

Учитељ Јованча

Škola bez zidova

Блог о раду допунске школе на српском језику у Базелу, Швајцарска

допунска школа дијаспора

Блог о раду допунске школе на српском језику у Базелу, Швајцарска